لیست قیمت ها

کد کالا

نام کالا

قیمت(تومان)

توضیحات

3030

هل سبز گوهر 32 گرم

4700

تعداد در بسته: 6عدد

3031

هل سبز گوهر 10 گرم

2500

تعداد در بسته:10 عدد

3032

هل سبز گوهر 8 گرم

1600

تعداد در بسته:12 عدد

3033

هل سبز گوهر 4 گرم

900

تعداد در بسته:18 عدد

3034

هل سبز آذین 25 گرم

4100

تعداد در بسته:5 عدد

3035

هل سبز آذین 10 گرم

2200

تعداد در بسته: 12 عدد

3036

هل سبز صدف 18 گرم

2800

تعداد در بسته:10 عدد

3037

هل سبز صدف 5 گرم

1200

تعداد در بسته: 24 عدد

 

 

کد کالا

نام کالا

قیمت(تومان)

توضیحات

2001

زعفران یک مثقال قوطی

34000

تعداد در بسته: 10 عدد

1008

زعفران یک مثقال پاکت کلاسه

32000

تعداد در بسته: 60 عدد

2512

زعفران یک مثقال وکیوم خاتم

35000

تعداد در بسته: 10 عدد

4009

زعفران یک مثقال آذین

34500

تعداد در بسته: 8 عدد

6004

زعفران یک مثقال پودر شده اعلاء

27000

تعداد در بسته: 100 عدد

6003

زعفران یک مثقال نرمه اعلاء

28000

تعداد در بسته: 50 عدد

6002

گرده زعفران یک مثقال

4700

تعداد در بسته: 50 عدد

1009

زعفران یک مثقال آویز پاکت کلاسه

32000

تعداد در بسته: 12 عدد

1007

زعفران 4 گرم پاکت کلاسه

28000

تعداد در بسته: 70 عدد

4002

زعفران 4 گرم اطلس   

28500

تعداد در بسته: 5 عدد

1006

زعفران 3 گرم پاکت کلاسه

21000

تعداد در بسته: 50 عدد

2514

زعفران 3 گرم وکیوم خاتم

21500

تعداد در بسته: 12 عدد

4003

زعفران 5/2 گرم اطلس   

17800

تعداد در بسته: 5 عدد

1005

زعفران نیم مثقال پاکت کلاسه

16200

تعداد در بسته: 80 عدد

2002

زعفران نیم مثقال قوطی

17500

تعداد در بسته: 10 عدد

4010

زعفران نیم مثقال صدف

17600

تعداد در بسته: 5 عدد

1010

زعفران نیم مثقال آویز پاکت گلاسه

16300

تعداد در بسته: 12 عدد

2513

زعفران نیم مثقال وکیوم خاتم

17800

تعداد در بسته: 10 عدد

1004

زعفران دو گرم پاکت کلاسه

14100

تعداد در بسته: 50عدد

2003

زعفران دو گرم وکیوم خاتم

14700

تعداد در بسته: 20عدد

 
 
 

کد کالا

نام کالا

قیمت(تومان)

توضیحات

2506

زعفران 100 گرم خاتم

630/000

تعداد در بسته: 2عدد

2505

زعفران 150 گرم خاتم

945/000

تعداد در بسته: 1عدد

2504

زعفران 200 گرم خاتم

1/260/000

تعداد در بسته: 1عدد

2503

زعفران 250 گرم خاتم

1/575/000

تعداد در بسته: 1عدد

2502

زعفران 300 گرم خاتم

1/890/000

تعداد در بسته: 1عدد

2501

زعفران 400گرم خاتم

2/500/000

تعداد در بسته: 1عدد

2500

زعفران 500 گرم خاتم

3/100/000

تعداد در بسته: 1عدد

2555

زعفران 500گرم فله

2/975/000

تعداد در بسته: 1عدد

2553

زعفران 300 گرم فله

2/975/000

تعداد در بسته: 1عدد

2552

زعفران 250 گرم فله

1/490/000

تعداد در بسته: 1عدد

3551

زعفران 200 گرم فله

1/200/000

تعداد در بسته: 1عدد

3000

هل سبز 4 مثقال پاکت گلاسه

3000

تعداد در بسته: 25عدد

3001

هل سبز 2 مثقال پاکت گلاسه

1800

تعداد در بسته: 40عدد

3002

هل سبز یک مثقال پاکت گلاسه

1000

تعداد در بسته: 50عدد

3003

هل سبز نیم مثقال پاکت گلاسه

500

تعداد در بسته: 90عدد

3017

هل سبز نیم مثقال آویز

600

تعداد در بسته: 30عدد

3018

هل سبز یک مثقال آویز

1000

تعداد در بسته: 12عدد

3019

هل سبز دو مثقال آویز

1800

تعداد در بسته: 12عدد

3029

هل سبز چهار مثقال آویز

3000

تعداد در بسته: 10عدد

 
 
 
 
 

کد کالا

نام کالا

قیمت(تومان)

توضیحات

1013

زعفران دو گرم آویز پاکت گلاسه

200/14

تعداد در بسته: 11عدد

4004

زعفران 5/1 گرم اطلس

008/10

تعداد در بسته: 6عدد

1003

زعفران یک گرم پاکت گلاسه

7500

تعداد در بسته: 50عدد

2004

زعفران یک گرم قوطی

8000

تعداد در بسته: 25عدد

1011

زعفران یک گرم آویز پاکت گلاسه

7600

تعداد در بسته: 12عدد

4008

زعفران یک گرم گوهر

8200

تعداد در بسته: 12عدد

4011

زعفران یک گرم آذین

8200

تعداد در بسته: 10عدد

1001

زعفران نیم گرم پاکت گلاسه

4300

تعداد در بسته: 50عدد

2005

زعفران نیم گرم قوطی سیمی

4800

تعداد در بسته: 25عدد

1012

زعفران نیم گرم آویز پاکت گلاسه

4400

تعداد در بسته: 15عدد

2006

زعفران نیم گرم قوطی 5/6

4700

تعداد در بسته: 30عدد

4012

زعفران نیم گرم صدف

4800

تعداد در بسته: 12عدد

2008

زعفران 0.2 گرم قوطی سیمی

2200

تعداد در بسته: 50عدد

2009

زعفران 0.2 گرم پولکی

2200

تعداد در بسته: 50عدد

4001

زعفران 7 گرم اطلس

49200

تعداد در بسته: 5عدد

4005

زعفران 10 گرم گوهر

69500

تعداد در بسته: 5عدد

4006

زعفران 5 گرم گوهر

35200

تعداد در بسته: 7عدد

2511

زعفران دو مثقال خاتم

65000

تعداد در بسته: 12عدد

2510

زعفران 10 گرم خاتم

70500

تعداد در بسته: 6عدد

2509

زعفران سه مثقال خاتم

97000

تعداد در بسته: 8عدد

2508

زعفران 15 گرم گل زعفران

106000

تعداد در بسته: 4عدد

2507

زعفران 50 گرم خاتم

315000

تعداد در بسته: 2عدد

 
 
 
 
 
 
 
 

نظرات کاربران

متن نظر شما چیست

ارسال نظر

اطلاعیه :

چرا ما را انتخاب کنید ؟

محصولات با کیفیت

محصولات با کیفیت با گواهی سلامت و استاندارد

img

قیمت مناسب

ارائه محصولات با قیمت مناسب در کنار کیفیت عالی

img

دسترسی آسان

خرید و مشاوره آسان برای خرید و نمایندگی پخش

img